Fluginsekten-IdentifikationssystemFluginsekten-Identifikationssystem

IČ-Identifikační systém létajícího hmyzu

Čítač a specifikace létajícího hmyzu, provoz na baterii, připraveno na venkovní provoz.
Mapování ve formě zvukového souboru.

[Zavřít]